Sie sind nicht angemeldet

LCAPC/D

948707 - CCM Kabelendverteiler AP 24
2xLCAPC/D GN, 4x9/125
Bezeichnungsstr. 11.5x112.5, Crimp Spleißschutz
inkl. 1xM20 + 2xM25 Kabelverschraubung
Artikel-Nr. 948707
948743 - CCM Kabelendverteiler AP 24
3xLCAPC/D GN, 6x9/125
Bezeichnungsstr. 11.5x112.5, Crimp Spleißschutz
inkl. 1xM20 + 2xM25 Kabelverschraubung
Artikel-Nr. 948743
948747 - CCM Kabelendverteiler AP 24
6xLCAPC/D GN, 12x9/125 Set
Bezeichnungsstr. 11.5x112.5, Crimp Spleißschutz
inkl. 1xM20 + 2xM25 Kabelverschraubung
Artikel-Nr. 948747