5
LCAPC CCM MultiWAY 1HE ALU

17xLCAPC/D GN, 33x9/125
1x32 PLC Splitter 1260-1650
Bezeichnungsstr. 11.5x425, Schaltschema

Artikel-Nr: 942858
LCAPC CCM MultiWAY 1HE ALU

4x 1x16 PLC Splitter 1260-1650
34x LCAPC/D 68x9/125 GN
01 / IN A und B, LCAPC Port
02-09 / OUT A 1-16, LCAPC Port
10-17 / OUT B 1-16, LCAPC Port
34 / IN C und D, LCAPC Port
18-25 / OUT C 1-16, LCAPC Port
26-33 / OUT D 1-16, LCAPC Port
Bezeichnungsstr. 11.5x425, Schaltschema

Artikel-Nr: 948591
LCAPC CCM MultiWAY 1HE ALU

33x LCAPC/D GN, 66x 9/125
2x 1x32 PLC Splitter 1260-1650
34A IN, 01-16 OUT (1x32 Splitter)
34B IN, 18-33 OUT (1x32 Splitter)
Bezeichnungsstr. 11.5x425, Schaltschema

Artikel-Nr: 948640
LCAPC CCM MultiWAY 1HE ALU

33x LCAPC/D GN, 66x 9/125
2x 1x32 PLC Splitter 1260-1650
01A IN, 03-34 OUT A (obere Reihe)
01B IN, 03-34 OUT B (untere Reihe)
Bezeichnungsstr. 11.5x425, Schaltschema

Artikel-Nr: 949186
LCAPC CCM MultiWAY 1HE ALU

17x LCAPC/D GN, 34x 9/125
2x32 PLC Splitter 1260-1650
Bezeichnungsstr. 11.5x425, Schaltschema

Artikel-Nr: 949191
Sind Sie sich sicher?